Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Τα εγχώρια περιοδικά λόγου


Η καταλογογράφηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ.

όσον αφορά τα Περιοδικά Λόγου ανά την επικράτεια:

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=612